باشگاه ورزشی

سالن بدنسازی و تی آر ایکس احساس آبی دارای دستگاه های مدرن و پیشرفته بدنسازی است که در تمامی ساعات، زیر نظر مربیان مجرب امکان بهره بردن از این ورزش جذاب و سایر ورزش های هوازی را فراهم خواهد نمود.

آموزش قدرت

تمرینات کششی

تی آر ایکس