حمام ترکی

حمام سنتی ترکی با طراحی بدون وصف معماران مطرح، تجربه ای متفاوت و لحظات پر خاطره ای را برایتان به ثبت خواهد رساند. کیسه سنتی، لیف با کف و مشت و مال را در این فضا به سبک سال های دور تجربه خواهید نمود.