باشگاه ورزشی

باشگاه ورزشی سالن بدنسازی و تی آر ایکس احساس آبی دارای دستگاه های مدرن و پیشرفته بدنسازی است که در تمامی ساعات، زیر نظر مربیان مجرب امکان بهره بردن از این ورزش جذاب و سایر ورزش های هوازی را فراهم خواهد نمود. آموزش قدرت تمرینات کششی تی آر ایکس