نحوه‌ی رسیدگی به مهمانان  VIP

سرویس‌دهی به مهمانان  VIPدر هتل‌ها می‌تواند بسیار پیچیده و متنوع باشد. این خدمات بسته به نوع مهمان و رزرو آنها متفاوت است. بنابراین آشنایی از مفهوم VIP و آگاهی از نحوه ارائه سرویسهای ویژه و همچنین شناسایی این دسته از مهمانان بسیار مهم است. اما آنچه بیش از همه کاربرد دارد، اطلاع داشتن همکاران شاغل …